16 december 2023 t/m 7 januari 2024
3 weken schaatsplezier voor jong en oud

Voorwaarden en huisregels

Om uw verblijf op de evenementenlocatie zo prettig mogelijk te laten verlopen hanteren wij duidelijke huisregels. Als bezoeker van het evenement gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

HUISREGLEMENT ULVENHOUT ON ICE 2022-2023

Het betreden van het terrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico;
De organisatie, te weten Stichting Ulvenhout on Ice, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade;
De organisatie is te herkennen aan onderscheidende Lichte- en donkerblauwe SoftShell jassen.
Aanwijzingen van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd;
Organisatie en derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen;
Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen/bouwsels of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker;
Het aanbrengen van schade aan materiaal zoals gehuurde schaatsen en schade aan de schaatsbaan zal worden verhaald bij de veroorzaker;
Meegebrachte etenswaren of drank mogen niet mee naar binnen genomen;
Gekochte consumptiemunten blijven geldig voor volgende edities.
Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er naar vragen.
Nix 18 beleid:
Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
De organisatie ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol;
De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden;
Het is verboden te roken in de tent op het terrein. Daarbuiten mag het wel, maar liever niet;
Op en rondom het terrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing;
Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben;
Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door organisatie en/of een aanhouding met aangifte bij de politie;
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen;
Organisatie heeft het recht om indien noodzakelijk personen te verwijderen en toegang gedurende het gehele evenement te ontzeggen;
Er is cameratoezicht;

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen;

Wij doen een dringend verzoek je te houden aan deze regels. Stichting Ulvenhout on Ice wil de goede band met de omwonenden zo houden. Dat betekent dat we geen onnodige overlast veroorzaken.

Tijdens de door Ulvenhout on Ice georganiseerde evenementen en activiteiten kunnen foto’s, video en/of geluidsopnamen gemaakt worden. Door het bezoeken van het evenement of activiteit geeft u toestemming voor het maken van foto, video en/of geluidsopnamen. Ulvenhout on Ice gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele- en/of archief doeleinden.

We wensen je veel plezier toe tijdens dit evenement!